Categorie archief: Bovenbouw

De lessen bovenbouw

Energie deel 1

Brandstoffen, water, wind en zon zijn energiebronnen.
Verwerking: techniektorens (zie in de les)

Toelichting

Als je de lessen van Wereldoorlogen hebt gedaan, kun je het geschiedenisspel spelen (zie onder). Print het spel, spelkaarten en handleiding.
Tot slot kun je de Eindquiz spelen.

Bronnen

Over de twintigste eeuw zijn er veel bronnen beschikbaar. Er is zelfs zoveel dat niet alles bewaard kan blijven. Door goed te selecteren probeert men het belangrijkste te bewaren.

De Koude Oorlog 1

Het ontstaan van de Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.

De Koude Oorlog 2

Spanningen en het einde van de Koude Oorlog.
Verwerking: webpad Koude oorlog (zie les)

Terugval

Engeland en Frankrijk worden politiek stabieler en machtiger. Ze concurreren steeds meer met de Republiek.

Levensbeschouwing en politieke spanningen

De kooplieden en regenten vormen steeds meer een gesloten groep. Onderontwikkelde burgers die hier niet bij horen storen zich hier aan. Ze vormen de patriottenbeweging. In 1795 vallen de Fransen het land binnen.
Quiz bij levensbeschouwing en politieke spanningen

Overgangstijd

De overgangstijd van Grieken en Romeinen naar de Monniken en Ridders.

Bronnen

Gebouwen, voorwerpen, afbeeldingen en teksten zijn bronnen uit de tijd van Monniken en Ridders.

De boeren

De meeste mensen in de Middeleeuwen waren boer.

Het leenstelsel

De invoering van het leenstelsel is heel belangrijk geweest voor het vestigen van het Frankische Rijk.

Vikingen

Tussen 800 en 1000 vinden de tochten der Noormannen plaats.

Christendom en Islam

Het Christendom en de Islam verspreiden zich.

Ridders

Hoe zag het leven van een ridder eruit?
Verwerking: webpad ridders

Kastelen

Hoe zag een Middeleeuws kasteel eruit?

Popmuziek deel 1

De geschiedenis van de Popmuziek

Popmuziek deel 2

Geschiedenis van de popmuziek deel 2

Energie 2

Brandstoffen leveren energie.
Verwerking: vragen in de les

Magnetisme

Magneten kunnen voorwerpen aantrekken waar ijzer in zit.
Verwerking: proefjes en opdracht (zie laatste dia’s)

Constructies

Met profielen kunnen sterke en lichte constructies gemaakt worden.
Verwerking: techniektoren ( zie laatste dia)

Overbrenging

Wielen en hefbomen zorgen voor overbrenging.

Besturingen

Een besturingssysteen kan een apparaat of machine laten werken zonder tussenkomst van mensen.

Ontdekkingsreizen deel 1

De ontdekkingsreizen van Portugezen, Nederlanders, Spanjaarden en Engelsen.

Organismen: reageren

Organismen reageren op hun omgeving. in deze les leer je hoe dat gaat.

Organismen: waarnemen

Organismen nemen hun omgeving waar. Hoe doen ze dat, leer je in deze les.
Verwerking: opdracht in les

Takken en knoppen in de winter

Hoe zite een boom eruit? Alles over knoppen.

Indeling van het plantenrijk

Deze les gaat over de indeling van het plantenrijk.

Natuurbescherming

Nederland heeft organisaties die proberen bedreigde planten en dieren te redden. Bijvoorbeeld Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds.
Verwerking: webpad (in de les)

Rode Kruis

Bij het Rode Kruis werken mensen die anderen helpen.
Verwerking: spreekbeurt (in de les)

Unicef

Na de Tweede Wereldoorlog is Unicef opgericht. Deze organisatie zet zich in voor kinderen in nood.
Verwerking: spreekbeurt (in de les)

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds is de Nederlandse naam voor het World Wildlife Fund.
Verwerking: spreekbeurt (in de les)

Immigranten

Mensen leven samen. Om ervoor te zorgen dat dit goed gaat zijn er regels opgesteld. Ook zijn er hulporganisaties die mensen in nood helpen.