Categorie archief: Geschiedenis

De lessen geschiedenis voor de bovenbouw

Toelichting

Als je de lessen van Monniken en Ridders hebt gedaan,
kun je het geschiedenisspel spelen (zie onder).
Print het spel, spelkaarten en handleiding.
Tot slot kun je de Eindquiz spelen.

Overgangstijd

De overgangstijd van Grieken en Romeinen
naar de Monniken en Ridders.

Bronnen

Gebouwen, voorwerpen, afbeeldingen en teksten zijn
bronnen uit de tijd van Monniken en Ridders.

De boeren

De meeste mensen in de Middeleeuwen waren boer.

Toelichting

Als je de lessen van Grieken en Romeinen hebt gedaan, kun je het geschiedenisspel spelen (zie onder). Print het spel, spelkaarten en handleiding.
Tot slot kun je de Eindquiz spelen.

Toelichting

Als je de lessen van Wereldoorlogen hebt gedaan,
kun je het geschiedenisspel spelen (zie onder).
Print het spel, spelkaarten en handleiding.
Tot slot kun je de Eindquiz spelen.

Bronnen

Over de twintigste eeuw zijn er veel bronnen beschikbaar.
Er is zelfs zoveel dat niet alles bewaard kan blijven.
Door goed te selecteren probeert men het belangrijkste
te bewaren.

De Koude Oorlog 1

Het ontstaan van de Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie
en de Verenigde Staten.

De Koude Oorlog 2

Spanningen en het einde van de Koude Oorlog.

Terugval

Engeland en Frankrijk worden politiek stabieler en machtiger.
Ze concurreren steeds meer met de Republiek.

Levensbeschouwing en politieke spanningen

De kooplieden en regenten vormen steeds meer een
gesloten groep. Onderontwikkelde burgers die hier
niet bij horen storen zich hier aan. Ze vormen de
patriottenbeweging. In 1795 vallen de Fransen het
land binnen.

Het leenstelsel

De invoering van het leenstelsel is heel belangrijk
geweest voor het vestigen van het Frankische Rijk.

Christendom en Islam

Het Christendom en de Islam verspreiden zich.

Ridders

Hoe zag het leven van een ridder eruit?

Kastelen

Hoe zag een Middeleeuws kasteel eruit?

Ontdekkingsreizen deel 1

De ontdekkingsreizen van Portugezen, Nederlanders,
Spanjaarden en Engelsen.

Heksen

In deze tijd zoeken mensen naar bovennatuurlijke verklaringen
voor de dingen die ze niet begrijpen. Kruidenvrouwtjes
die meer weten van de natuur dan andere mensen raken
zo verdacht. Ze worden bestempeld tot heks en gezien
als gevaarlijk.

Steden en de pest

In de 14e eeuw werd Europa overvallen door een vreemde ziekte.
Tussen 1347 en 1352 stierven veel mensen aan de pest.

Kunst en kerk

De invloed van de kerk op de maatschappij is groot.
Dit is te zien in de bouw van grote kerken in de
steden, maar ook uit talrijke feesten en de rol
van scholing bij de bevolking.

De kruistochten 1

Dit is de eerste les over de kruistochten.
Hierin leer je onder andere wat
kruistochten zijn en hoe ze zijn ontstaan.

De kruistochten 2

Dit is deel twee in de serie lessen over de kruistochten.

Bestuur in Nederland nu 1

De rechten en plichten van de Nederlanders zijn
vastgelegd in de grondwet.

Levensstijl en vrije tijd

In Europa gaat de Amerikaanse levensstijl een
steeds belangrijkere rol spelen. Er vinden op
grote schaal ontwikkelingen plaats. De jeugd
wordt een belangrijke commerciële doelgroep.
Door de toenemende welvaart krijgen mensen
meer vrije tijd en geld. Ook gaan mensen meer
onbetaalde arbeid verrichtten: vrijwilligerswerk.