Categorie archief: Geschiedenis

De lessen geschiedenis voor de bovenbouw

Toelichting

Als je de lessen van Wereldoorlogen hebt gedaan, kun je het geschiedenisspel spelen (zie onder). Print het spel, spelkaarten en handleiding.
Tot slot kun je de Eindquiz spelen.

Bronnen

Over de twintigste eeuw zijn er veel bronnen beschikbaar. Er is zelfs zoveel dat niet alles bewaard kan blijven. Door goed te selecteren probeert men het belangrijkste te bewaren.

De Koude Oorlog 1

Het ontstaan van de Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.

De Koude Oorlog 2

Spanningen en het einde van de Koude Oorlog.
Verwerking: webpad Koude oorlog (zie les)

Terugval

Engeland en Frankrijk worden politiek stabieler en machtiger. Ze concurreren steeds meer met de Republiek.

Levensbeschouwing en politieke spanningen

De kooplieden en regenten vormen steeds meer een gesloten groep. Onderontwikkelde burgers die hier niet bij horen storen zich hier aan. Ze vormen de patriottenbeweging. In 1795 vallen de Fransen het land binnen.
Quiz bij levensbeschouwing en politieke spanningen

Overgangstijd

De overgangstijd van Grieken en Romeinen naar de Monniken en Ridders.

Bronnen

Gebouwen, voorwerpen, afbeeldingen en teksten zijn bronnen uit de tijd van Monniken en Ridders.

De boeren

De meeste mensen in de Middeleeuwen waren boer.

Het leenstelsel

De invoering van het leenstelsel is heel belangrijk geweest voor het vestigen van het Frankische Rijk.

Vikingen

Tussen 800 en 1000 vinden de tochten der Noormannen plaats.

Christendom en Islam

Het Christendom en de Islam verspreiden zich.

Ridders

Hoe zag het leven van een ridder eruit?
Verwerking: webpad ridders

Kastelen

Hoe zag een Middeleeuws kasteel eruit?

Ontdekkingsreizen deel 1

De ontdekkingsreizen van Portugezen, Nederlanders, Spanjaarden en Engelsen.

Heksen

In deze tijd zoeken mensen naar bovennatuurlijke verklaringen voor de dingen die ze niet begrijpen. Kruidenvrouwtjes die meer weten van de natuur dan andere mensen raken zo verdacht. Ze worden bestempeld tot heks en gezien als gevaarlijk.

Steden en de pest

In de 14e eeuw werd Europa overvallen door een vreemde ziekte. Tussen 1347 en 1352 stierven veel mensen aan de pest.

Kunst en kerk

De invloed van de kerk op de maatschappij is groot. Dit is te zien in de bouw van grote kerken in de steden, maar ook uit talrijke feesten en de rol van scholing bij de bevolking.

De kruistochten 1

Dit is de eerste les over de kruistochten. Hierin leer je onder andere wat kruistochten zijn en hoe ze zijn ontstaan.

De kruistochten 2

Dit is deel twee in de serie lessen over de kruistochten.
Verwerking webpad en een vrije opdracht (beiden in de les)

Bestuur in Nederland nu 1

De rechten en plichten van de Nederlanders zijn vastgelegd in de grondwet.
Verwerking: kruiswoordpuzzel (zie hieronder)

Levensstijl en vrije tijd

In Europa gaat de Amerikaanse levensstijl een steeds belangrijkere rol spelen. Er vinden op grote schaal ontwikkelingen plaats. De jeugd wordt een belangrijke commerciële doelgroep. Door de toenemende welvaart krijgen mensen meer vrije tijd en geld. Ook gaan mensen meer onbetaalde arbeid verrichtten: vrijwilligerswerk.
Verwerking: keuzeopdracht (in de les)
Kruiswoordpuzzel
Kruiswoordpuzzel bij levensstijl en vrije tijd