Categorie archief: Televisie en computers

De bovenbouwlessen over de tijd van televisie en computers

De Koude Oorlog 1

Het ontstaan van de Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.

De Koude Oorlog 2

Spanningen en het einde van de Koude Oorlog.
Verwerking: webpad Koude oorlog (zie les)

Bestuur in Nederland nu 1

De rechten en plichten van de Nederlanders zijn vastgelegd in de grondwet.
Verwerking: kruiswoordpuzzel (zie hieronder)

Levensstijl en vrije tijd

In Europa gaat de Amerikaanse levensstijl een steeds belangrijkere rol spelen. Er vinden op grote schaal ontwikkelingen plaats. De jeugd wordt een belangrijke commerciële doelgroep. Door de toenemende welvaart krijgen mensen meer vrije tijd en geld. Ook gaan mensen meer onbetaalde arbeid verrichtten: vrijwilligerswerk.
Verwerking: keuzeopdracht (in de les)
Kruiswoordpuzzel
Kruiswoordpuzzel bij levensstijl en vrije tijd