Categorie archief: Televisie en computers

De bovenbouwlessen over de tijd van televisie en computers

De Koude Oorlog 1

Het ontstaan van de Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie
en de Verenigde Staten.

De Koude Oorlog 2

Spanningen en het einde van de Koude Oorlog.

Bestuur in Nederland nu 1

De rechten en plichten van de Nederlanders zijn
vastgelegd in de grondwet.

Levensstijl en vrije tijd

In Europa gaat de Amerikaanse levensstijl een
steeds belangrijkere rol spelen. Er vinden op
grote schaal ontwikkelingen plaats. De jeugd
wordt een belangrijke commerciële doelgroep.
Door de toenemende welvaart krijgen mensen
meer vrije tijd en geld. Ook gaan mensen meer
onbetaalde arbeid verrichtten: vrijwilligerswerk.