Categorie archief: Bovenbouw

De lessen bovenbouw

Immigranten

Mensen leven samen. Om ervoor te zorgen dat dit goed gaat
zijn er regels opgesteld. Ook zijn er hulporganisaties
die mensen in nood helpen.

Emancipatie

Emancipatie betekent dat groepen mensen dezelfde rechten
krijgen als andere groepen mensen. In de geschiedenis
zijn er een aantal emancipatiebewegingen geweest.

Monarchie

Nederland heeft een erfelijk koningschap.
De monarchie startte in Nederland ruim 200 jaar geleden.

Rechten van het kind

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.
Ook hebben ze reecht op eten en drinken.
En op vrije tijd, spel, kunst en cultuur.

Zoeken op internet

Hoe kun je het beste zoeken op internet?
En welke informatie is betrouwbaar?

Digitaal pesten

Digitaal pesten, hoe ga je ermee om en hoe
voorkom je het?

Heksen

In deze tijd zoeken mensen naar bovennatuurlijke verklaringen
voor de dingen die ze niet begrijpen. Kruidenvrouwtjes
die meer weten van de natuur dan andere mensen raken
zo verdacht. Ze worden bestempeld tot heks en gezien
als gevaarlijk.

Steden en de pest

In de 14e eeuw werd Europa overvallen door een vreemde ziekte.
Tussen 1347 en 1352 stierven veel mensen aan de pest.

Kunst en kerk

De invloed van de kerk op de maatschappij is groot.
Dit is te zien in de bouw van grote kerken in de
steden, maar ook uit talrijke feesten en de rol
van scholing bij de bevolking.

De kruistochten 1

Dit is de eerste les over de kruistochten.
Hierin leer je onder andere wat
kruistochten zijn en hoe ze zijn ontstaan.

De kruistochten 2

Dit is deel twee in de serie lessen over de kruistochten.

Organismen in evenwicht

Veel dieren handhaven zich door hun bouw en hun gedrag.

Bestuur in Nederland nu 1

De rechten en plichten van de Nederlanders zijn
vastgelegd in de grondwet.

Levensstijl en vrije tijd

In Europa gaat de Amerikaanse levensstijl een
steeds belangrijkere rol spelen. Er vinden op
grote schaal ontwikkelingen plaats. De jeugd
wordt een belangrijke commerciële doelgroep.
Door de toenemende welvaart krijgen mensen
meer vrije tijd en geld. Ook gaan mensen meer
onbetaalde arbeid verrichtten: vrijwilligerswerk.

Mensen en bevruchting

Bij mensen zijn sommige lichamelijke eigenschappen die
een rol spelen bij de bevruchting al aanwezig.
Andere worden pas ontwikkeld in de puberteit.
Anders dan dieren kunnen mensen seksueel handelen
loskoppelen van voortplanting.

Dieren en ontwikkeling

Dieren krijgen jongen op twee manieren: door een ei te
leggen, of door bevruchting in de baarmoeder. Sommige
dieren zijn na de geboorte afhankelijk van hun ouders.
Anderen kunnen zich direct zelf redden.