De boeren

De meeste mensen in de Middeleeuwen waren boer.