Geestelijke stromingen 1

Door de multiculturele samenleving ontstaat er religeuze
pluriformiteit. In deze eerste les over geestelijke
stromingen worden een aantal van de grote geestelijke
stromingen in Nederland behandeld.

Geef een reactie