Geestelijke stromingen 1

Door de multiculturele samenleving ontstaat er religeuze pluriformiteit. In deze eerste les over geestelijke stromingen worden een aantal van de grote geestelijke stromingen in Nederland behandeld.

Geef een reactie