Het landsbestuur

Politieke tegenstellingen ontstaan tussen kooplieden en
regenten in Holland met veel macht, en regenten uit
andere gewesten onder leiding van de stadhouder.

Geef een reactie