Het leenstelsel

De invoering van het leenstelsel is heel belangrijk geweest voor het vestigen van het Frankische Rijk.