Klimaten 2

In deze les van Aarde en landschappen leer je meer over klimaten. Dit is de tweede les over dit onderwerp.
Verwerking: webpad (zie laatste dia)

Quiz
Quiz bij Klimaten 2

Geef een reactie