Migratie en multiculturaliteit

In deze eeuw trekken grote groepen mensen van het
ene gebied naar andere gebieden. Landen zoals
Nederland worden daardoor steeds meer een
multiculturele samenleving.

Geef een reactie