Rechten van het kind

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook hebben ze reecht op eten en drinken. En op vrije tijd, spel, kunst en cultuur.
Verwerking: quiz (in de les)

Geef een reactie